ÇEREZ POLİTİKASI


BEYOĞLU ÇİKOLATA SAN. TİC. A.Ş. 
(“ŞİRKET” olarak anılacaktır) olarak, www.beyoglucikolata.com.tr web sitesinde (“Site”), sitenin uzantılarında, uygulamalarımız yahut dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi veya çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Ortam” olarak anılacaktır.) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için birtakım teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. 
 
Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
 
İşbu Çerez Politikasının amacı, Ortamlara erişim esnasında kullanılmakta olan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerin işlenmesine dair sizlere bilgi vermektir.  İşbu metinde sitemizde ve uygulamalarımızda hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklıyoruz.
 
Şirket olarak sitemizde ve uygulamalarımızda kullandığımız çerezleri gerekmesi durumunda kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamalarımıza yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Politikasının hükümlerini öncesinde sitemizde yayınlamak ve gerekli aydınlatmayı yapmak koşuluyla dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin  sonunda bulabilirsiniz.
 
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.
 

 
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamalarımızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır. Hedefleme ve profilleme vasıtasıyla gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri ise yalnızca açık rızanız olması halinde gerçekleştirilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Politikasında belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.
 
Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Şirket olarak, Çerez Politikası kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde, kanunen yetkili kamu kurumlarıyla paylaşabiliriz.

 

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

 

ŞİRKET olarak sitemizde ve uygulamalarımızda çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

Site’nin ve uygulamaların çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

Siteyi ve uygulamaları analiz etmek, Sitenin ve uygulamaların performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

Sitenin ve uygulamaların işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Siteyi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. 


Sitemizde ve Uygulamalarımızda Kullanılan Çerezler


Aşağıda sitemizde ve uygulamalarımızda kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde ve uygulamalarımızda hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.
 
Zorunlu Çerezler


Belli çerezlerin kullanımı sitemizin ve uygulamalarımızın doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

 

 • Çerez Hizmet Sağlayıcısı
 • Çerez İsmi
 • Çerezin Amacı
 • Çerez Tipi
 • Çerez Süresi
beyoglucikolata.com.tr
PHPSESSID
 • Kullanıcıyı tanımlamak ve web sitesi açık kaldığı sürece kullanıcının bilgilerini sistemde tutmak için kullanılır.
 • Gerekli
Oturum boyunca

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?


Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Ortam’ın çalışması için zorunlu olan çerezlerin kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Ortam’ın birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.
 
Ortam da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:  

Ziyaretçiler, Ortamı görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır.

Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/  adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Ortama erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.

Google kişiselleştirilmiş reklamları için ilgili çerezi kapatmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Tarayıcınızda Google hesabınıza giriş yapın.

Google hesabınızın sağ üst köşesindeki profil fotoğrafınıza veya baş harfinize tıklayın ve "Google hesabım" seçeneğini seçin.

"Gizlilik" bölümüne gidin.

"Reklamlar" bölümüne tıklayın.

"Reklam kişiselleştirmeyi kapat" seçeneğini etkinleştirin.

Bu ayarları kaydedin.

Not: Bu işlem sadece Google hesabınıza bağlı olarak ilgili cihazda kişiselleştirilmiş reklamların gösterilmesini engeller. Bu ayarları her cihazda ayrı ayrı yapmanız gerekebilir. Ayrıca, ilgili çerezi devre dışı bırakmak, tüm reklamları değil yalnızca kişiselleştirilmiş reklamları engeller.


 

Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir. 

Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir. 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

 

 

 

 • Adobe Analytics
 • AOL
 • Google Adwords
 • Google Analytics
 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • MozillaFirefox
 • Opera
 • Safari:

 

KVKK Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları


KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınızla ilgili başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, yazılı bir şekilde  28 Nolu Sk No:4, 79000 Organize Sanayi Bölgesi Merkez/Kilis adresine yazılı olarak, elektronik posta adresi aracılığı ile [email protected] adresine iletebilirsiniz. Talebiniz 30 gün içinde sonuçlandırılarak cevap iletilecektir. Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini yerine getirmek masraf gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ” madde 7’de hükmü gereğince Şirket tarafından ücret istenebilecektir. 

          

Son Güncelleme Tarihi: 12/04/2023

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR