KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA BİLDİRİMİ

 

 

Beyoğlu Çikolata Sanayi Ticaret A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerinin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, kişisel verilerin yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korunması için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerin alınması ve gerekli sistemsel erişim ve veri erişim kontrolleri, güvenli transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontrollerin uygulanması sağlanmaktadır.

Bu aydınlatma bildirimi Beyoğlu Çikolata’ya iş başvurusunda bulunanlar, Beyoğlu Çikolata ürün ve hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, ürün ve hizmetler ile ilgili talep, öneri, şikâyet bildirimlerinde bulanmak amacıyla web sitesini ve çağrı merkezini kullanan gerçek kişiler, müşteri ve müşteri adayı, tedarikçiler, çalışan adayı, eski çalışanlar, taşeron ve taşeron çalışanları, Beyoğlu Çikolata iş ortakları veya kurumsal müşteri temsilcileri açısından geçerlidir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKELERİ

Beyoğlu Çikolata, kanunun 4. maddesi uyarınca hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, sınırlı ve ölçülü, işlendikleri amaçla bağlantılı ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun hareket etmektedir.

 

İŞLENEN VERİLER VE KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA KANALLARI

Beyoğlu Çikolata ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanallarına ve bahsi geçen amaç bilgisine bağlı olarak çeşitlenmekte ve farklılaşabilmektedir.

 

Beyoğlu Çikolata’ ya ait web sitelerinin ziyaret edilmesi sırasında veri taraması sağlayan çerezler (cookie) ve web sitesi içerisindeki dilek/öneri formu ya da sponsorluk formu kullanılarak veri sahibinin kendisi tarafından beyan edilen kimlik ve iletişim bilgileri, etkin bir müşteri hizmeti sunulabilmesi amacıyla çağrı merkezi aracılığı ile dilek, öneri ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi için müşteri/müşteri adaylarının beyan ettikleri kimlik ve iletişim bilgileri,

Beyoğlu Çikolata tarafından gerçekleştirilen fuar, etkinlik, pazar araştırması gibi faaliyetlere katılım sağlayan katılımcılardan elde edilen bilgiler ile basın yayın organları, yerel yönetim mensuplarının web siteleri, Beyoğlu Çikolata 'ya ait blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden elde edilen bilgiler, Beyoğlu Çikolata çalışanlarından ve sosyal medya da dâhil olmak üzere her türlü basın yayın faaliyeti içinde bulunan medya kuruluşlarından gerek matbu evraklarla, gerek sözlü gerekse elektronik formatta beyan edilen kimlik, iletişim ve görsel verileri,

Çalışan adaylarının özgeçmiş bilgilerinin elden teslimi veya elektronik formatta beyan ettiği her türlü kişisel veri, insan kaynakları alanında faaliyet gösteren firmalar aracılığı ile elde edilen temel kişisel iletişim bilgileri, geçmiş iş deneyimi, yetenek ve becerileri, üye olunan sivil toplum kuruluşları, sendika ve dernek bilgileri, referans bilgileri,

Geçmişte Beyoğlu Çikolata’da çalışan kişilerin kendilerinden temin edilen ve yasal düzenlemelerin gerektirdiği temel iletişim ve kimlik bilgileri, finansal bilgileri, sendikal bilgiler, seyahat ve harcama bilgileri, geçmiş iş deneyimi bilgileri, aile yakınları bilgisi ile sağlık bilgileri

Beyoğlu Çikolata ile arasında sözleşme bulunan tedarikçi, taşeron, distribütör ve iş ortaklarının temsilcilerinin temel iletişim bilgileri ile taşeron çalışanlarına ait kimlik, sağlık, finansal, eğitim, yetkinlik, ceza mahkûmiyeti, iletişim ve aile yakını bilgileri,

Telefon görüşmeleri, e-posta yazışmaları gibi her türlü iletişim kanalı üzerinden Beyoğlu Çikolata ürünlerini kullanan müşteri ile Beyoğlu Çikolata ürünlerini kullanacak olan müşteri adaylarına ait temel iletişim bilgileri,

Yukarıda tanımlanan ilkeler doğrultusunda işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel veriler, Beyoğlu Çikolata tarafından aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenebilmekte olup, bu amaçların ve ilgili yasal sürelerin öngördüğü müddetçe saklanabilmektedir:

 

Toplanan kişisel verileriniz;

Beyoğlu Çikolata ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmek, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizi yerine getirilmek, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

Görüş/öneri/talep/mesaj ve şikâyet bildiriminizi almak, değerlendirmek, yönetmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin bu taleplerinizi neticelendirmek ve bunlara yönelik tarafınıza bilgi vermek,

Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak Beyoğlu Çikolata’nın tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,

Beyoğlu Çikolata’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Beyoğlu Çikolata tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek,

Web sitemizdeki ve/veya mobil uygulamamızı kullanmanız halinde mobil uygulamamızdaki kullanım tercihlerinizi ve gezinti geçmişinizi (cookie) belirlemek,

Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,

 

Açık rızanız olması halinde;

Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,

Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri gerçekleştirmek,

Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak,

İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam ve bu kapsamda iletişim kurmak amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Beyoğlu Çikolata’nın yürüttüğü faaliyetler ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veriler aşağıdaki taraflar ile paylaşılabilmektedir.

İdari amaçların yerine getirilmesi için Beyoğlu Çikolata’nin yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ile

Koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması amacıyla Beyoğlu Çikolata bünyesindeki iş birimleri ve fabrikalar ile

Beyoğlu Çikolata bünyesince kullanılmakta olan teknolojik sistemlere destek sağlayan firmalar ve bu kapsamdaki sistem yöneticileri ile

Müşteri memnuniyeti, marka itibarı vb. amaçlar kapsamındaki araştırma firmaları ve kampanya/promosyonlar kapsamındaki ajanslar ile

İşe alım hizmeti kapsamında İnsan Kaynakları firmaları ile

Hukuk ve uyum faaliyetlerinin yürütülebilmesi için hukuk müşaviri ile

Ödemeler ve faturalandırma süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla ödeme firması, vergi dairesi, bankalar, denetim firmaları ve kamu otoriteleriyle,

Taleplerin/şikâyet/önerilerin değerlendirilebilmesi, Beyoğlu Çikolata web sitelerini barındıran veya işleten, verileri analiz eden, müşteri hizmetleri sunan ve Beyoğlu Çikolata namına hizmet veren üçüncü taraflar ile

Sponsorlar, reklam verenler, reklam ağları, reklam sunucuları, sosyal medya ağları ve analitik şirketleri veya pazarlama, tanıtım, veri zenginleştirme ile ilgili diğer üçüncü taraflar ile

İş devirleri sırasında veya yeni iş alanları alım satımında kişisel veriler ilgili üçüncü taraflar ile paylaşılabilmektedir.

Yasal zorunluluklardan dolayı ilgili yasal merciler ile aşağıdaki amaçlarla paylaşılabilmektedir.

İlgili bir yasanın gerektirdiğinin iyi niyetine inanıldığında,

Hükümet yetkililerinin soruşturma yürütmesi talebi üzerine;

Uygulanabilir politikaları doğrulamak veya uygulamak için;

Dolandırıcılık veya herhangi bir teknik veya güvenlik açıklarını tespit etmek ve korumak için;

Acil bir duruma cevap vermek için;

Beyoğlu Çikolata’ya ait web sitelerini, Beyoğlu Çikolata veya kamuya ait üçüncü tarafların haklarını, mülkünü, güvenliğini korumak amacıyla.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel veriler Beyoğlu Çikolata bünyesinde ilgili yasal saklama süreleri müddetince bulundurulmakta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbu bildirimde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler ise, Beyoğlu Çikolata tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Beyoğlu Çikolata Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kanun’un 12. Maddesi gereğince kişisel verilerin yetkisiz kişilerce işlenmesi ve erişilmesini engellemek amacıyla gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almayı taahhüt etmektedir. Bu bağlamda bilgi güvenliği kontrolleri kişisel verilerin korunması kapsamında da temel alınmakta ve işletilmektedir.

Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına Beyoğlu Çikolata’nın faaliyet gösterdiği tüm yerleşkelerinde fiziksel ve çevresel güvenlik çerçevesinde kontrollerin iyileştirilmesi sağlanmakta, çalışan ve tedarikçilerin kişisel verilerin korunması hususunda görev ve sorumluluklarının konu edildiği farkındalık programları hazırlanmaktadır. İdari yöntemlerle birlikte teknik güvenlik kontrollerinin uygulanması konusuna da önem verilmektedir. Bu kapsamda her türlü erişim için yetki ve onay mekanizmaları kurulmakta, düzenli olarak gözden geçirilmekte ve yapılan işlemlerin kayıt altına alınması sağlanmakta, sistemlerde oluşabilecek zafiyetlerin belirlenebilmesi için periyodik denetimler yapılmakta, verilerin aktarımı sırasında yetkisiz erişimini engellemek üzere kriptografik yöntemler kullanılmakta, yaşanabilecek olan güvenlik olayları için risk analizleri gerçekleştirilmekte ve meydana gelen güvenlik olayları kayıt altına alınarak çözümlenmektedir.

 

KVKK Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda sıralanan haklarınızla ilgili başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, yazılı bir şekilde  28 Nolu Sk No:4, 79000 Organize Sanayi Bölgesi Merkez/Kilis adresine yazılı olarak, elektronik posta adresi aracılığı ile [email protected] adresine iletebilirsiniz. Talebiniz 30 gün içinde sonuçlandırılarak cevap iletilecektir. Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini yerine getirmek masraf gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ” madde 7’de hükmü gereğince Şirket tarafından ücret istenebilecektir. 

 

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

d) Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Beyoğlu Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Beyoğlu Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR